Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

WsparcieCentrum Aktywności udziela wsparcia codziennie w godz. 7.00-16.00

 

Adresaci Centrum Aktywności:
•    bezpośrednimi odbiorcami modelu są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp. Wiele z tych osób nie korzysta z dostępnych form wsparcia, nie dostało się lub nie ukończyło udziału w projektach prozatrudnieniowych,
•    funkcjonowanie tego rodzaju wsparcia pośrednio wpływa także na efektywność działania instytucji pomocy i integracji społecznej (np. OPS-ów, PCPR-ów, organizacji pozarządowych).
Jakie są założenia wsparcia w ramach modelu:
•    usługa ta opiera się na współpracy osoby z niepełnosprawnościami z trenerem/ką aktywności, którego zadaniem jest towarzyszenie klientowi/ce w procesie osiągania celów niezbędnych do poprawy sytuacji życiowej i wzrostu samodzielności,
•    zakres współpracy osoby z niepełnosprawnością z trenerem/ką aktywności zależy od potrzeb i możliwości klienta/tki ustalanych na początku współpracy (zawsze muszą być to jednak działania związane z aktywnością społeczną i zawodową),
•    współpraca osoby z niepełnosprawnością z trenerem/ką aktywności jest długofalowa, wymaga przestrzegania umówionych zasad i zaangażowania obu stron,
•    trener/ka aktywności jest osobą posiadającą kwalifikacje do realizacji wsparcia w oparciu o opisywany model (posiada wiedzę, umiejętności i odpowiednią postawę uzupełnione w trakcie szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji trenera/ki aktywności),
•    dla zwiększenia efektów współpracy osoby z niepełnosprawnościami z trenerem/ką aktywności zasadne jest korzystanie ze wsparcia innych specjalistów i asystentów funkcjonalnych (np. doradców całożyciowych, psychologów, asystentów osoby niepełnosprawnej, tłumaczy j. migowego, przewodników osoby niewidomej itd).

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ CAŁOŻYCIOWYM

Termin: 29 - 31 maj 2017 r., w godzinach 9.00-15.30

Miejsce: Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, lok. 103

W zajęciach grupowych weźmie udział 9 uczestników Centrum Aktywności.

 

Termin: 20 - 22 czerwiec 2017 r., w godzinach 9.00-15.30

Miejsce: Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, lok. 103

W zajęciach grupowych weźmie udział 11 uczestników Centrum Aktywności.

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ

Termin 27 czerwiec 2017 r, w godz. 8.00-17.00

Miejsce: Wioska Garncarska w Kamionce Wielkiej

W wyjeździe integracyjnym weźmie udział 24 osoby (uczestnicy, trenerzy aktywności, doradca całożyciowy, psycholog, asystent, tłumacz języka migowego.

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W