Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

WsparcieCentrum Aktywności udziela wsparcia codziennie w godz. 7.00-16.00

 

Adresaci Centrum Aktywności:
•    bezpośrednimi odbiorcami modelu są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp. Wiele z tych osób nie korzysta z dostępnych form wsparcia, nie dostało się lub nie ukończyło udziału w projektach prozatrudnieniowych,
•    funkcjonowanie tego rodzaju wsparcia pośrednio wpływa także na efektywność działania instytucji pomocy i integracji społecznej (np. OPS-ów, PCPR-ów, organizacji pozarządowych).
Jakie są założenia wsparcia w ramach modelu:
•    usługa ta opiera się na współpracy osoby z niepełnosprawnościami z trenerem/ką aktywności, którego zadaniem jest towarzyszenie klientowi/ce w procesie osiągania celów niezbędnych do poprawy sytuacji życiowej i wzrostu samodzielności,
•    zakres współpracy osoby z niepełnosprawnością z trenerem/ką aktywności zależy od potrzeb i możliwości klienta/tki ustalanych na początku współpracy (zawsze muszą być to jednak działania związane z aktywnością społeczną i zawodową),
•    współpraca osoby z niepełnosprawnością z trenerem/ką aktywności jest długofalowa, wymaga przestrzegania umówionych zasad i zaangażowania obu stron,
•    trener/ka aktywności jest osobą posiadającą kwalifikacje do realizacji wsparcia w oparciu o opisywany model (posiada wiedzę, umiejętności i odpowiednią postawę uzupełnione w trakcie szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji trenera/ki aktywności),
•    dla zwiększenia efektów współpracy osoby z niepełnosprawnościami z trenerem/ką aktywności zasadne jest korzystanie ze wsparcia innych specjalistów i asystentów funkcjonalnych (np. doradców całożyciowych, psychologów, asystentów osoby niepełnosprawnej, tłumaczy j. migowego, przewodników osoby niewidomej itd).

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W CENTRUM AKTYWNOŚCI

W OKRESIE KWIECIEŃ 2017 – SIERPIEŃ 2018

 

1. Realizacja wsparcia przez trenera aktywności, superwizora w okresie kwiecień 2017 – sierpień 2018 r.:

 

Termin realizacji wsparcia: wsparcie realizowane codzienne:

poniedziałki, środy w godz. 7.00 – 16.00.

wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.00 – 15.00

Adres realizacji wsparcia: 10-575 Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 11/17 lok. 102-103

 

2.Wsparcie realizowane przez doradcę całożyciowego w okresie maj 2017 – sierpień 2018 r.:

Termin realizacji wsparcia – maj 2017r.:       

-      05.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      09.05.2017, godz. 8.00-15.00

-      10.05.2017, godz. 8.00-15.00

-      11.05.2017, godz. 8.00-15.00

-      12.05.2017, godz. 8.00-15.00

-      16.05.2017, godz. 8.00-15.00

-      17.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      18.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      22.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      23.05.2017, godz. 8.00-11.00

-      30.05.2017, godz. 8.00-15.00

-      31.05.2017, godz. 8.00-15.00

 

Termin realizacji wsparcia – czerwiec 2017r.:

-      05.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      06.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      07.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      12.06.2017, godz. 12.00-16.00

-      13.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      14.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      20.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      21.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      22.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      26.06.2017, godz. 8.00-16.00

-      27.06.2017, godz. 8.00-16.00

 

Termin realizacji wsparcia – lipiec 2017r.:

-      11.07.2017, godz. 8.00-16.00

-      12.07.2017, godz. 8.00-16.00

-      13.07.2017, godz. 8.00-16.00

-      18.07.2017, godz. 8.00-16.00

-      19.07.2017, godz. 8.00-16.00

-      24.07.2017, godz. 8.00-16.00

-      25.07.2017, godz. 7.00-16.00

-      26.07.2017, godz. 7.00-16.00

-      27.07.2017, godz. 7.00-16.00

-      28.07.2017, godz. 7.00-16.00

 

Termin realizacji wsparcia – sierpień 2017r.:

-      01.08.2017, godz. 9.00-15.00

-      02.08.2017, godz. 8.00-12.00

-      08.08.2017, godz. 8.00-16.00

-      09.08.2017, godz. 8.00-16.00

-      10.08.2017, godz. 9.00-15.00

-      11.08.2017, godz. 11.00-15.00

-      16.08.2017, godz. 8.00-16.00

-      17.08.2017, godz. 8.00-16.00

-      21.08.2017, godz. 8.00-16.00

-      22.08.2017, godz. 9.00-15.00

-      23.08.2017, godz. 9.00-15.00

-      24.08.2017, godz. 8.00-16.00

-      25.08.2017, godz. 8.00-16.00

 

Termin realizacji wsparcia – wrzesień 2017r.:

-      05.09.2017, godz. 7.00-14.00

-      06.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      12.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      13.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      14.09.2017, godz. 7.00-14.00

-      19.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      20.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      21.09.2017, godz. 7.00-14.00

-      26.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      27.09.2017, godz. 7.00-15.00

-      28.09.2017, godz. 7.00-15.00

 

Termin realizacji wsparcia – październik 2017r.:

-      03.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      04.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      05.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      10.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      11.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      12.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      18.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      19.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      24.10.2017, godz. 7.00-15.00

-      25.10.2017, godz. 7.00-13.00

-      30.10.2017, godz. 7.00-11.00

-      31.10.2017, godz. 7.00-13.00

 

Termin realizacji wsparcia – listopad 2017r.:

-      03.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      07.11.2017, godz. 7.00-12.00

-      08.11.2017, godz. 7.00-14.00

-      09.11.2017, godz. 7.00-11.00

-      13.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      15.11.2017, godz. 7.00-11.00

-      16.11.2017, godz. 7.00-12.00

-      21.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      22.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      23.11.2017, godz. 7.00-12.00

-      24.11.2017, godz. 13.00-16.00

-      28.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      29.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      30.11.2017, godz. 7.00-16.00

 

Termin realizacji wsparcia – grudzień 2017r.:

-      04.12.2017, godz. 7.00-17.00

-      11.12.2017, godz. 7.00-17.00

-      13.12.2017, godz. 7.00-17.00

-      14.12.2017, godz. 7.00-12.00

-      19.12.2017, godz. 7.00-12.00

-      20.12.2017, godz. 7.00-17.00

-      21.12.2017, godz. 7.00-12.00

-      22.12.2017, godz. 7.00-12.00

-      27.12.2017, godz. 7.00-15.00

-      29.12.2017, godz. 7.00-15.00

 

Termin realizacji wsparcia – styczeń 2018r.:

-      04.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      05.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      09.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      10.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      11.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      12.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      15.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      16.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      17.11.2018, godz. 7.00-12.00

-      18.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      19.01.2017, godz. 7.00-12.00

-      22.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      23.01.2018, godz. 7.00-11.00

-      24.11.2017, godz. 7.00-11.00

-      25.01.2018, godz. 7.00-11.00

-      26.01.2018, godz. 7.00-11.00

-      29.11.2017, godz. 7.00-11.00

-      30.01.2018, godz. 7.00-11.00

 

Termin realizacji wsparcia – luty 2018r.:

-      08.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      09.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      12.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      13.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      14.02.2018, godz. 12.00-17.00

-      19.02.2018, godz. 9.00-12.00

-      20.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      21.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      22.02.2018, godz. 7.00-13.00

-      23.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      26.02.2017, godz. 7.00-12.00

-      27.02.2018, godz. 7.00-12.00

-      28.02.2018, godz. 7.00-11.00

 

Termin realizacji wsparcia – marzec 2018r.:

-      01.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      02.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      06.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      07.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      08.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      09.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      13.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      14.03.2018, godz. 8.00-14.00

-      15.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      16.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      19.03.2017, godz. 7.00-12.00

-      20.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      21.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      22.03.2017, godz. 8.00-11.00

 

-      26.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      27.03.2018, godz. 7.00-12.00

-      28.03.2017, godz. 7.00-12.00

-      29.03.2018, godz. 7.00-11.00

 

Termin realizacji wsparcia – kwiecień 2018r.:

-      04.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      05.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      06.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      08.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      10.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      11.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      13.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      16.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      17.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      18.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      19.04.2017, godz. 7.00-12.00

-      23.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      24.04.2018, godz. 7.00-12.00

-      25.04.2017, godz. 7.00-12.00

-      26.04.2017, godz. 8.00-12.00

-      27.04.2017, godz. 8.00-11.00

-      30.04.2017, godz. 8.00-11.00

 

Termin realizacji wsparcia – maj 2018r.:

-      07.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      10.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      11.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      14.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      15.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      16.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      17.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      18.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      21.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      22.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      23.05.2017, godz. 7.00-12.00

-      24.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      25.05.2018, godz. 7.00-12.00

-      28.05.2017, godz. 7.00-12.00

-      29.05.2017, godz. 7.00-12.00

-      30.05.2017, godz. 7.00-12.00

 

Termin realizacji wsparcia – czerwiec 2018r.:

-      04.06.2018, godz. 7.00-12.00

-      05.06.2018, godz. 7.00-12.00

-      06.06.2018, godz. 12.00-17.00

-      07.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      11.06.2018, godz. 7.00-12.00

-      12.06.2018, godz. 7.00-12.00

-      13.06.2018, godz. 7.00-12.00

-      14.06.2018, godz. 7.00-16.00

-      18.06.2018, godz. 7.00-13.00

-      19.06.2018, godz. 11.00-17.00

-      20.06.2018, godz. 12.00-17.00

-      26.06.2017, godz. 8.00-12.00

-      27.06.2018, godz. 8.00-12.00

-      28.06.2018, godz. 7.00-12.00

 

-      29.06.2017, godz. 7.00-12.00

 

Termin realizacji wsparcia – lipiec 2018r.:

-      02.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      03.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      04.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      05.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      06.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      09.07.2018, godz. 10.00-13.00

-      10.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      11.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      12.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      13.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      16.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      17.07.2017, godz. 7.00-12.00

-      18.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      19.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      20.07.2018, godz. 7.00-12.00

-      23.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      26.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      27.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      30.07.2018, godz. 8.00-12.00

-      31.07.2018, godz. 8.00-12.00

 

Termin realizacji wsparcia – sierpień 2018r.:

-      01.08.2018, godz. 8.00-12.00

-      02.08.2018, godz. 8.00-12.00

-      03.08.2018, godz. 8.00-12.00

-      06.08.2018, godz. 8.00-12.00

-      07.08.2018, godz. 8.00-12.00

-      08.08.2018, godz. 8.00-12.00

-      13.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      14.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      16.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      17.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      20.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      21.08.2017, godz. 7.00-12.00

-      23.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      24.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      27.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      28.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      29.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      30.08.2018, godz. 7.00-12.00

-      31.08.2018, godz. 8.00-12.00

 

Adres realizacji wsparcia: 10-575 Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 11/17 lok. 102-103

 

3. Wsparcie realizowane przez psychologa w okresie maj 2017 – sierpień 2018 r.:

 

Termin realizacji wsparcia – maj 2017r.:

-      04.05.2017, godz. 9.00-15.00

-      08.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      09.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      12.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      15.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      18.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      19.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      22.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      23.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      29.05.2017, godz. 8.00-16.00

-      30.05.2017, godz. 9.00-15.00

 

Termin realizacji wsparcia – czerwiec 2017r.:

-      01.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      02.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      06.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      08.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      12.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      19.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      20.06.2017, godz. 8.00-18.00

-      26.06.2017, godz. 8.00-12.00

-      27.06.2017, godz. 12.00-18.00

-      30.06.2017, godz. 8.00-12.00

 

Termin realizacji wsparcia – lipiec 2017r.:

-      04.07.2017, godz. 8.00-18.00

-      05.07.2017, godz. 8.00-18.00

-      11.07.2017, godz. 8.00-18.00

-      13.07.2017, godz. 8.00-18.00

-      14.07.2017, godz. 8.00-18.00

-      19.07.2017, godz. 8.00-20.00

-      20.07.2017, godz. 7.00-20.00

-      21.07.2017, godz. 7.00-18.00

 

Termin realizacji wsparcia – sierpień 2017r.:

-      10.08.2017, godz. 8.00-18.00

-      11.08.2017, godz. 8.00-20.00

-      16.08.2017, godz. 8.00-18.00

-      17.08.2017, godz. 8.00-18.00

-      18.08.2017, godz. 9.00-20.00

-      22.08.2017, godz. 8.00-20.00

-      30.08.2017, godz. 8.00-18.00

-      31.08.2017, godz. 8.00-20.00

 

Termin realizacji wsparcia – wrzesień 2017r.:

-      01.09.2017, godz. 7.00-18.00

-      06.09.2017, godz. 8.00-18.00

-      11.09.2017, godz. 7.00-18.00

-      13.09.2017, godz. 7.00-18.00

-      19.09.2017, godz. 7.00-18.00

-      22.09.2017, godz. 8.00-18.00

-      28.09.2017, godz. 7.00-18.00

-      29.09.2017, godz. 8.00-18.00

 

Termin realizacji wsparcia – październik 2017r.:

-      03.10.2017, godz. 7.00-18.00

-      04.10.2017, godz. 7.00-18.00

-      09.10.2017, godz. 7.00-18.00

-      10.10.2017, godz. 7.00-18.00

-      17.10.2017, godz. 7.00-18.00

-      18.10.2017, godz. 7.00-18.00

-      24.10.2017, godz. 7.00-11.00

-      25.10.2017, godz. 7.00-11.00

-      26.10.2017, godz. 7.00-11.00

-      27.10.2017, godz. 7.00-11.00

-      28.10.2017, godz. 8.00-14.00

 

Termin realizacji wsparcia – listopad 2017r.:

-      02.11.2017, godz. 7.00-11.00

-      03.11.2017, godz. 7.00-11.00

-      06.11.2017, godz. 7.00-18.00

-      07.11.2017, godz. 7.00-18.00

-      13.11.2017, godz. 7.00-18.00

-      14.11.2017, godz. 7.00-18.00

-      20.11.2017, godz. 7.00-18.00

-      21.11.2017, godz. 7.00-13.00

-      27.11.2017, godz. 7.00-18.00

 

Termin realizacji wsparcia – grudzień 2017r.:

-      01.12.2017, godz. 7.00-17.00

-      04.12.2017, godz. 7.00-18.00

-      05.12.2017, godz. 7.00-18.00

-      11.12.2017, godz. 7.00-18.00

-      12.12.2017, godz. 7.00-18.00

-      18.12.2017, godz. 7.00-18.00

-      19.12.2017, godz. 7.00-18.00

 

Termin realizacji wsparcia – styczeń 2018r.:

-      03.01.2018, godz. 7.00-17.00

-      04.01.2018, godz. 7.00-17.00

-      08.01.2018, godz. 7.00-17.00

-      09.01.2018, godz. 7.00-13.00

-      15.01.2018, godz. 7.00-15.00

-      17.11.2018, godz. 7.00-17.00

-      18.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      22.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      25.01.2018, godz. 7.00-12.00

-      29.11.2017, godz. 7.00-17.00

-      30.01.2018, godz. 7.00-12.00

 

Termin realizacji wsparcia – luty 2018r.:

-      01.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      05.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      08.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      12.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      15.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      19.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      21.02.2018, godz. 7.00-17.00

-      26.02.2018, godz. 7.00-17.00

 

Termin realizacji wsparcia – marzec 2018r.:

-      05.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      15.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      16.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      19.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      22.03.2018, godz. 7.00-15.00

-      26.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      28.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      29.03.2018, godz. 7.00-17.00

-      30.03.2018, godz. 7.00-17.00

 

Termin realizacji wsparcia – kwiecień 2018r.:

-      04.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      06.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      09.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      10.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      11.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      16.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      18.04.2018, godz. 7.00-17.00

-      20.04.2018, godz. 7.00-17.00

 

Termin realizacji wsparcia – maj 2018r.:

-      07.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      08.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      09.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      14.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      15.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      16.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      18.05.2018, godz. 7.00-17.00

-      28.05.2018, godz. 7.00-17.00

 

Termin realizacji wsparcia – czerwiec 2018r.:

-      05.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      06.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      07.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      12.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      13.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      14.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      18.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      19.06.2018, godz. 7.00-17.00

-      20.06.2018, godz. 7.00-11.00

 

Termin realizacji wsparcia – lipiec 2018r.:

-      03.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      04.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      05.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      09.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      13.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      16.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      17.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      18.07.2018, godz. 7.00-17.00

-      20.07.2018, godz. 7.00-15.00

 

Termin realizacji wsparcia – sierpień 2018r.:

-      01.08.2018, godz. 7.00-17.00

-      08.08.2018, godz. 7.00-17.00

-      09.08.2018, godz. 7.00-17.00

-      13.08.2018, godz. 7.00-14.00

-      14.08.2018, godz. 7.00-14.00

-      14.06.2018, godz. 7.00-14.00

-      16.08.2018, godz. 7.00-14.00

-      20.08.2018, godz. 7.00-14.00

-      22.08.2018, godz. 7.00-14.00

-      13.08.2018, godz. 7.00-14.00

-      28.08.2018, godz. 7.00-17.00

-      29.08.2018, godz. 8.00-14.00

 

Adres realizacji wsparcia: 10-575 Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 11/17 lok. 102-103

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ

Termin: 27 czerwiec 2017 r., w godz. 8.00-17.00

Miejsce: Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. z o.o.,

Kamionka 5, 13-100 Nidzica

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO CENTRUM HEWELIANUM

Termin: 8 listopad 2017 r., w godz. 8.00-20.00

Miejsce: Centrum Hewelianum

ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Termin: 14 marzec 2018 r., w godz. 8.00-20.00

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ CAŁOŻYCIOWYM

Termin: 29 - 31 maj 2017 r., w godzinach 8.30-15.00

Termin: 20 - 22 czerwiec 2017 r., w godzinach 9.00-15.30

Termin: 05 - 07 czerwiec 2018 r., w godzinach 8.30-15.00

Termin: 12 - 14 czerwiec 2018 r., w godzinach 9.00-15.30

Miejsce: Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, lok. 103

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE ZE SPECJALISTAMI

Termin: 31.01.2018 r., w godzinach 10.00-15.00

Termin: 26.03.2018 r., w godzinach 12.00-15.00

Termin: 27.03.2018 r., w godzinach 12.00-14.00

Miejsce: Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, lok. 103

 

SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STAŻE ZAWODOWE

Szkolenie zawodowe: 08.08.2017r. – 30.08.2017r., Specjalista ds. kadr i płac (w oparciu o program Gratyfikant), Ośrodek Kształcenia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie, ul. 1-go Maja 13;

Szkolenie zawodowe: 18.09.2017r. – 14.11.2017r., Specjalista ds. kadr i płac, Ośrodek Kształcenia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie, ul. 1-go Maja 13;

Szkolenie zawodowe: 18.01.2018 r. – 12.02.2018 r., w godz. 9.00 – 15.00, Kosmetyczka -  stylizacja paznokci, rzęs i wizaż, Edugika – Centrum Szkoleniowe, Olsztyn, ul. 1-go Maja 13 oraz Glossy Studio Urody, Olsztyn, ul. Augustowska 40;

Szkolenie zawodowe: 29.01.2018 r. – 13.02.2018 r., w godz. 9.00 – 15.30. Magazynier z obsługą ECDL, Edugika – Centrum Szkoleniowe, Olsztyn, ul. 1 Maja 13;

Szkolenie zawodowe: 22.06.2018 r. – 04.07.2018 r., w godz. 9.00 – 16.00, Magazynier z obsługą komputera ECDL BASE, Edugika – Centrum Szkoleniowe, Olsztyn, ul. Warmińska 14/5,

 

Staż zawodowy: 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r. – pracownik biurowy, szkoła językowa Modern School, 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn;

Staż zawodowy: 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. – pracownik w księgarni EMPIK, Al. Piłsudskiego 16, Olsztyn;

Staż zawodowy: 02.01.2018 r. – 31.03.2018 r. – pracownik biurowy, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Edukacyjna SOS, Al. Przyjaciół 1, 11-041 Olsztyn;

Staż zawodowy: 03.01.2018 r. – 02.04.2018 r. – pracownik obsługi maszyn, Top Ten sp. z o.o., Augustowska 20, 11-041 Olsztyn

Staż zawodowy: 01.08.2018 r. – 31.10.2018 r. – pracownik administracyjno biurowy, Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie, ul. Metalowa 4.

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W