Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Trener Pracy 

Trener pracy jest jednym z głównych elementów zatrudnienia wspomaganego. Wspiera osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
Celem istnienia stanowiska trenera pracy jest zapewnienie optymalnych warunków do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością, które potrzebują indywidualnego wsparcia, zgodnego z pięcioetapowym procesem zatrudnienia wspomaganego, w celu zdobycia i utrzymania trwałego zatrudnienia. 
Praca trenera pracy opiera się na zasadniczych wartościach przyjętych w programie zatrudnienia wspomaganego, które trener przyswaja, rozwija i wzmacnia w trakcie pracy i współpracy, a zwłaszcza:

Traktowanie wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem,

Podejście skoncentrowane na osobie, zakładając rozwijanie/ wykorzystanie przez klientów ich potencjalnych umiejętności i poszerzanie ich relacji,

Tworzenie warunków do wzmacnia podmiotowości klientów poprzez pozostawienie im wyboru i kontroli procesu,

Promowanie integracji społeczno- zawodowej rozumianej jako oferowanie osobom z niepełnosprawnością zwykłych/ ogólnodostępnych miejsc/ aktywności i możliwość pełnienia wszelkich ról społecznych.

ZADANIA TRENERA PRACY:

Trener pracy realizuje bardzo różnorodne zadania, które wymagają od niego szeregu umiejętności i kompetencji osobistych. 
Poniżej przedstawiony  jest zakres czynności na każdym z pięciu etapów zatrudnienia wspomaganego. 

ETAP I- ZAANGAŻOWANIE KLIENTA

Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań rekrutacyjnych,

Zbudowanie relacji trener- klient (nawiązanie kontaktu, autoprezentacja trenera, budowanie poczucia bezpieczeństwa w relacji, z uwzględnieniem adekwatnej do potrzeb klienta formy komunikacji),

Skuteczne zainteresowanie osoby z niepełnosprawnością ofertą zatrudnia wspomaganego, pokazanie roli trenera pracy oraz innych specjalistów,

Gromadzenie wstępnych/niezbędnych informacji o kandydacie (preferencje, oczekiwania, predyspozycje itp.)

Wypracowanie i zawarcie kontraktu dotyczącego udziału klienta w procesie zatrudnienia wspomaganego.

ETAP II- TWORZENIE PROFILU ZAWODOWEGO 

Diagnoza zasobów i trudności klienta,

Praca nad stworzeniem i realizacją Indywidualnego Planu Działania, 

ETAP III- ZNAJDOWANIE PRACY 

Wsparcie klienta w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,

Współpraca z klientem w poszukiwaniu potencjalnych miejsc pracy, 

Rozmowy z pracodawcami na temat możliwych miejsc pracy,

ETAP IV – ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCY 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą, 

Zapoznanie klienta z warunkami zatrudnienia na danym stanowisku, 

Wsparcie klienta w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej,

Przygotowanie pracodawcy i  środowiska pracowniczego do współpracy z klientem, 

Wsparcie klienta i pracodawcy w procedurach zatrudnienia. 

ETAP V- WSPARCIE W MIEJSCU PRACY I POZA NIM 

Wsparcie klienta w kwestiach formalnych,

Wsparcie klienta w wykonywaniu obowiązków pracowniczych,

Wsparcie klienta w adoptowaniu się w miejscu pracy, dostosowanie wsparcia do aktualnych potrzeb, reagowanie na sytuacje trudne, 

Wsparcie klienta w nawiązywaniu relacji z bezpośrednimi przełożonymi i członkami zespołu pracowniczego.

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W