Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Skład Rady W-MSONTadeusz Milewski

Prezes – Tadeusz Milewski  Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

O mnie  

Mieszkaniec Olsztyna od 1945 r. W latach 1958-1968 członek kadry narodowej i reprezentant Polski w lekkoatletyce, medalista Mistrzostw Polski. W 1972 r. na skutek wypadku samochodowego utrata wzroku. Od 1975 r. do chwili obecnej dyrektor Polskiego Związku Niewidomych okręgu Warmińsko-Mazurskiego. 1976 r. - zdobywca brązowego medalu w rzucie dyskiem na Paraolimpiadzie w Toronto. 1976 r. - pomysłodawca budowy Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Niewidomych w Olsztynie. Od 1980 do 1988 r. wiceprezes Zarządu Głównego PZN. 1990 r. założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sportowców Niewidomych "Cross" i przez 8 lat jego prezes. 1993 r. członek założyciel Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i od chwili powstania, nieprzerwanie pełni funkcję prezesa. Od 2005 r. inicjator i organizator festynów "Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu". W 2012 r. za stoją działalność społeczną i zawodową został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wykształcenie

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Podyplomowe studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – tyflopedagogika.

Kariera zawodowa

 • 1962 -1972 r. trener w klubie sportowym Gwardia w Olsztynie 
 • 1975 do chwili obecnej dyrektor Polskiego Związku Niewidomych okręg Warmińsko-Mazurski 
 • Aktywny działacz społeczny na rzecz środowiska Osób Niepełnosprawnych.

 

Wiceprezes – Urszula Dudko Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  Oddział w Olsztynie

 

Działalność społeczna

1987 - Założycielka Polskiego Towarszystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie 

1987 - 1991 - Wiceprzewodnicząca Rady głównej PTSR w Olsztynie

Od 1991 do chwili obecnej - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie

1998 - 2004 - Przewodnicząca Komitetu Nominacyjnego Rady Głównej PTSR w Warszawie

2001 - 2004 - Wiceprzewodnicząca Rady Głównej PTSR w Warszawie

1993 - 2017 - Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, przez wielekadencji jego wiceprezes

 

 

 

Dokonania

1994

- Zaprojektowanie logo firmy polsko-rosyjskiej

- Stworzenie logo Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

- Stworzenie logo Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie  

2001 - 2002

- Zaprojektowanie i przygotowanie do druku dwóch kalendarzy 13-stronnicowych

2003

- Dla WMSON napisanie, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku 112-stronnicowy album z pracami artystów niepełnosprawnych "Dziwny jest ten świat..."

2004

- Dla WMSON napisanie, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku96-stronnicową kronikę wydarzeń Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych na Warmii i Mazurach "Zawsze niech będzie słońce..."

2005

- Przygotowanie redakcyjne, litaackie, fotograficzne i do druku wspomnienia "Z Kresów na Warmię Danuty Śleszyńskiej z Olsztyna

2006

- Przygotowanie do druku tomiku wierszy Kreski Andrzeja Kopackiego, poety z Warszawy

2013

- Dla WMSON napisanie i opracowanie fotograficzne wspomnienia z 20-letniej działalności Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych "Na drugim brzegu tęczy"

Wiceprezes – Lucyna Jędryczka - Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION”  (Bartoszyce)

Wiceprezes – Marek Skaskiewicz - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” (Ostróda)

Sekretarz – Judyta Kucharczyk - Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki (Olsztyn)

Skarbnik – Adam Kondzior - Warmińsko-Mazurski Związek Inwalidów Narządu Ruchu (Olsztyn)

Członek – Stanisław Litman - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” (Nowej Wieś Ełcka)

Członek – Piotr Łożyński - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

Andrzej Karski

Członek – Andrzej Karski - Polski Czerwony Krzyż Okręg Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

 • Dyrektor okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (Warmińsko-Mazurski oddział okręgowy)
 • Organizator zabezpieczeń medycznych masowych imprez z wykorzystaniem grup ratownictwa PCK Olsztyn, Ostróda
 • Edukator w zakresie pierwszej pomocy.
 • Promotor idei Honorowego Krwiodawstwa.
 • Organizator akcji charytatywnych.
Krystyna Alicja Kuźniewska

Członek – Krystyna Kuźniewska - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (Olsztynek) 

 • Działa w Radzie Warmińsko- Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie od 2005 r.
 • Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.
 • Pełniła funkcję prezesa w/ w Stowarzyszeniu przez trzy kadencje (1998-2010 r.).
 • Była pomysłodawcą i twórcą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku          (01.01.2007 r.).
 • Udziela wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych w ramach indywidualnych spotkań oraz podczas warsztatów i treningów umiejętności społecznych organizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.
 • Jako pedagog i socjoterapeuta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Olsztynku na bieżąco prowadzi diagnozę, profilaktykę, terapię i doradztwo dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Skutecznie rozwiązuje problemy osób niepełnosprawnych dotyczące przełamywania stereotypów ich myślenia i funkcjonowania.
 • Propaguje problematykę osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku m.in. poprzez media, spotkania, udział w uroczystościach środowiskowych, festynach itp.
 • Podopieczni, którzy korzystają z podanych propozycji dostają możliwość rozwoju osobistego i społecznego oraz zdobywają nowe umiejętności.

 


Członek -Monika Falej - Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych (Olsztyn)

Komisja Rewizyjna:

 

dr Teresa Czesława Malec

Przewodnicząca - Teresa Malec - Fundacja dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” (Olsztyn)

 • Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1971-1976, kierunek: historia oraz Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM.
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu pedagogiki i zarządzania w szkolnictwie wyższym.
 • Doktor nauk humanistycznych 1998 r.
 • W latach 1977-1984 animator i kierownik placówek kulturalnych. Nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie. W latach 1984- 1989 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie.
 • W latach 1989 - 2008 Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Organizator Oddziału TWP w Ostrołęce oraz przedstawicielstwa TWP w Kętrzynie.
 • Długoletni członek ZG i Rady Naczelnej TWP w Warszawie.
 • Organizator i Dyrektor Policealnego Studium Zawodowego im. dr. Wł. Gębika w Olsztynie. Szkół Policealnych w Ostrołęce, Kętrzynie, Suszu, Lubawie i Ornecie
 • Organizator pierwszego, Centrum Wiedzy o Unii Europejskiej TWP w Olsztynie i Kętrzynie.
 • Założyciel oddziału Unii Europejskich Federalistów Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Organizator wielu wyjazdów szkoleniowych dla pracowników do UE.
 • W latach 1994- 1998 organizator Instytutu Pedagogiki WSP TWP z Warszawy i animator pierwszych studiów magisterskich na Warmii z pedagogiki pracy wspólnie z WSP w Bydgoszczy.
 • W latach 1997 2011 organizator i pierwszy Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Organizator Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie. Założyciel i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego WSIiE TWP w ramach którego zostało wydanych ponad 95 książek oraz 25 wydań czasopisma uczelnianego Silva Rerum.”
 • Autor wielu artykułów, organizator i uczestnik konferencji, szkoleń i staży w Polsce, Włoszech, Niemczech i USA.
 • Wydane pozycje książkowe to:
   1. „Rodzina i oświata jako podstawowe czynniki procesów integracyjnych społeczeństwa Warmii i Mazur w latach 1945-1956” wyd. Olsztyn 2007.
   2. „Rozmowy popołudniowe z Kanclerzem”. wyd. Olsztyn 2010. Pomysłodawca najwyższej nagrody w WS Ii E statuetki Copernicus 2003 oraz medalu Uczelni Copernikus 2009.
 • Inicjator powstania wielu Uniwersytetów III Wieku. W Olsztynie i województwie. Założyciel UTW przy Wydziale Zamiejscowym WSIiE w Kętrzynie i w Ornecie.
 • Członek Rady Naukowej UTW w Działdowie. oraz Zarządu UTW w Ornecie. Po roku 2010 w Purdzie, Rudziskach, Klewkach i Stryjewie.
 • Odznaczenia, tytuły i nagrody:
   1. Złoty Krzyż Zasługi
   2. Medal Komisji Edukacji Narodowej
   3. Najwyższe odznaczenia ZG TWP w Warszawie.
   4. Laureatka tytułu „Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2006”
   5. Laureatka tytułu „Kobieta z charakterem 2008”.
   6. Nagroda Copernicus 2012.
 • Mężatka, mąż Tadeusz, dwoje dzieci: syn Marcin i córka Jolanta oraz pięcioro wnucząt: Michał, Jorinde, Undine, Mathilde i Heidrun
 • Obecnie: od 2010 Fundator Fundacji dr Teresy Cz. Malec „Łatwiej Razem” . w Olsztynie 2010.
 • Ławnik - Sądu Okręgowego w Olsztynie / obecnej kadencji/
 • Członek Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna 2012
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 2013.
 • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013.

Zastępca Przewodniczącej - Andrzej Szocik - Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Giżycko)

Sekretarz - Barbara Nikołajuk-Liberna - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Olsztyn)

Jadwiga Abramowicz

Członek - Jadwiga Abramowicz - Iławski Klub Amazonki (Iława)

Jadwiga Abramowicz 66 lat. Wykształcenie Średnie ogólne. Emerytka Zamężna Troje dorosłych dzieci, Jacek, Leszek i Joanna , sześcioro wnucząt. Członek Stowarzyszenia Iławski Klub „Amazonki” od 1997 roku. Od 2000 roku Prezes Stowarzyszenia IKA do chwili obecnej. Od I.2002 roku Ochotniczka Amazonka I Stopnia, od IX. 2004r. Ochotniczka II Stopnia niosąca pomoc i wsparcie osobom dotkniętym chorobą nowotworową piersi, oraz działająca na rzecz społeczności lokalnej w zakresie Promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi. W latach 2002 – 2006 Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W latach 2003-2007 członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Promyk” w Iławie. W marcu 2007 roku Wyróżniona w VI edycji plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” „KOBIETA NIEZWYKŁA” W 2009 roku Wyróżniona przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Od 2011 do chwili obecnej Członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Od 17.XI.2011r. Członek Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Burmistrzu Miasta Iława. Od XII.2013r. Członek Komisji Rewizyjnej Warmińsko Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Członek - Zofia Sarnacka - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W