Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Projekty„Zatrudnienie Wspomagane” i „Zatrudnienie Wspomagane II” (ZW II) to projekty Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON. Projekty realizowane są wspólnie z Fundacją Eudajmonia z Polkowic (dolnośląskie) i Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” z Warszawy. Łącznie obejmą wsparciem blisko 420 osób z niepełnosprawnościami

Obecnie (marzec 2017r.) rozpoczynamy rekrutację do drugiej edycji projektu ZW II.

 Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników). Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

 

Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty: 

 - uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na otwartym rynku pracy,

- uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,

- jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

 Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

 Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,

 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem. 

 3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.

4. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.

 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy. 

 

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego). 

 

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści - stypendia stażowe. 

 Projekt realizowany jest zgodnie ze standardami Europejskiej Unii  Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Partnerów.

 

W województwie warmińsko-mazurskim projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18- 64 lata, niepełnosprawne, niezatrudnione, w tym długotrwale bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Olsztyn: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 109, e-mail: zw.sejmik@wp.pl,

tel./faks 89 523-84-01, tel./sms  504 830 584.

 

 

Informacja o projekcie „Zatrudnienie Wspomagane" w języku migowym (PJM)

Część I

Część II

 

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszeniowa dla osób z dysfunkcją wzroku.doc

ulotka Zatrudnienie Wspomagane II str 1.jpg

ulotka Zatrudnienie Wspomagane II str 2.jpg

plakat ZW II.jpg

Broszura 2017.pdf

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W