Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Aktualności: Ogłoszono wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego IV kadencji, organu opiniodawczo-konsultacyjnego powoływanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mogą zgłasza kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie do 22 listopada 2018 r. 

Niezbędne informacje i dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod adresem:

https://bip.warmia.mazury.pl/991/zgloszenia-kandydatow-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W