Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Aktualności: Kandydatów na Prezydenta Olsztyna zapytaliśmy się o sprawy związane z osobami z niepełnosprawnościami


 

Środowisko osób niepełnosprawnych z Olsztyna skupione wokół Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w związku ze zbliżającymi się wyborami przygotowało i przesłało do wszystkich ośmiorga kandydatów na Prezydenta Olsztyna, zestaw pytań odnoszących się do życia osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście.

 

Były to pytania o następującej treści:

  1. Czy w Pana (Pani) programie wyborczym znajdziemy odniesienia do tematyki związanej z osobami z niepełnosprawnością? Jeśli tak to jakie?
  2. Czy zamierza Pan (Pani) podjąć działania na rzecz większego zaangażowania osób niepełnosprawnych w szeroko rozumiane życie miasta? Jakie konkretnie?
  3. Czy znana jest Panu (Pani) przynajmniej w swych ramowych założeniach Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami? Czy podejmie Pan (Pani) lub będzie wspierać działania mające na celu przestrzeganie konwencji? Jeśli tak, to w jaki sposób?
  4. Jaka jest Pana (Pani) opinia na temat utworzenia stanowiska Rzecznika Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie miasta? Czy Pana (Pani) zdaniem taka instytucja jest w mieście potrzebna, a jeśli tak to czy deklaruje Pan (Pani) jej powstanie?
  5. Co zamierza Pan (Pani) zrobić w celu szybszej poprawy dostępności przestrzeni publicznej w mieście?
  6. Jakie działania zamierza Pan (Pani) podjąć w celu promocji i zwiększenia zatrudniania osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy?
  7. Jakie ma Pan (Pani) pomysły na udoskonalenie i zdynamizowanie współpracy ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami?
  8. Czy w swoich działaniach na polu edukacji zamierza Pan (Pani) aktywnie wspierać edukację włączającą? Jeśli tak, to w jaki sposób?
  9. W jaki sposób planuje Pan (Pani) rozwijanie sportu i bazy sportowej dla osób z niepełnosprawnościami?

Na naszą prośbę o ustosunkowania się do powyższych pytań odpowiedziało dwoje kandydatów na Prezydenta Olsztyna: Pani Monika Falej (Komitet Wyborczy Wyborców ,,Wspólny Olsztyn\" oraz Pan Andrzej Maciejewski (Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”). Poniżej zamieszczamy te odpowiedzi:


Monika Falej - KWW Wspólny Olsztyn- Pytania.docx

 

Andrzej Maciejewski - KWW Kukiz 15- Pytania.doc


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W