Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Aktualności: Zapraszamy na II Warmińsko-Mazurski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób niepełnosprawnych,


 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do udziału w

II Warmińsko-Mazurskim Konwencie Regionalnym organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami

w ramach obchodów XX – lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku

9 października 2018 r.    godz. 10.00-14.00

Aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul.Górna 5

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko-Mazurski serdecznie zaprasza do udziału w II Warmińsko-Mazurskim Konwencie Regionalnym organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami. Konwenty regionalne w wielu miastach w Polsce poprzedzają Kongres Osób z Niepełnosprawnościami  w Warszawie.

 

 

 

Program wydarzenia

 

10.00-10.10               Otwarcie Warmińsko-Mazurskiego Konwentu Regionalnego. 

10.10-10.30        Prezentacja z okazji   XX-lecia  Stowarzyszenia  Na  Rzecz  Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku (Radosław Juszczyk). 

10.30-11.00        Rekomendacje dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z     niepełnosprawnością wynikających z projektów realizowanych przez  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( dr Dariusz Śledź )

11.00-11.15         Aktualne możliwości wspierania Osób Niepełnosprawnych ( PFRON).

11:15-11:30          Usługi wspierające niezależne życie w świetle rekomendacji ONZ dla Polski oraz          prace nad założeniami dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z  niepełnosprawnościami  (przedstawiciel Rady Programowej IV Kongresu Osób z   Niepełnosprawnościami).

11:30-12:00          Przedstawienie planowanych przez rząd zmian systemowych: nowy system orzecznictwa, Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnością do roku 2030 (przedstawiciel administracji rządowej).

12.00-12.30         Przerwa kawowa z okolicznościowym tortem.

12.30-13.00          Panel dyskusyjny  dotyczący funkcjonowania  usług wspierających Niezależne Życie na poziomie lokalnym i regionalnym (m.in. zatrudnienie wspomagane, asystentura osobista, poradnictwo prawne).

13.00-13.15          Przedstawienie działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Magdalena Mielczarek).

13:15-13:30          Przedstawienie wyników monitoringu wdrażania Konwencji ONZ (Bogusław Kowalewski – Urząd Miasta Olsztynek).

13.30-13:50         Przedstawienie działań Koła PSONI w Ostródzie w zakresie usług wspierających niezależne życie ( Mariusz Bojarowski, Kamila Włodarska).

13:50-14.00         Podsumowanie i zakończenie Warmińsko-Mazurskiego Konwentu Regionalnego.

14.00                     Poczęstunek

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do dnia 05.10.2018 r.

zgłaszając je pod numerem telefonu 512 337 089 lub wysyłając wiadomość na e-mail: aniarr64@o2.pl

 

Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.
Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warmińsko-Mazurskim Konwencie Regionalnym! 

 

 

 


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W