Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Projekty: Zatrudnienie Wspomagane IV


„Zatrudnienie Wspomagane IV” – projekt prozatrudnieniowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych dofinansowany przez PFRON. 

 Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

 W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego – osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

 Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku. W pierwszym roku planowane jest objęcie aktywizacją społeczno-zawodową 24 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany będzie w trzech edycjach, w okresie 01.04.2018 r.-31.03.2021 r.

 Zatrudnienie wspomagane realizujemy po to, aby osiągać następujące rezultaty: 

 - uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę na rynku pracy,

- uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu,

- jako pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

 Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

 Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,

 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem. 

 3. Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.

 4. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.

 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy. 

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego). 

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści - stypendia stażowe. 

 

Projekt realizowany jest zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń Sejmiku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, lidzbarskiego, działdowskiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18- 64 lata, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niezatrudnione, w tym długotrwale bezrobotne, chcące podjąć zatrudnienie.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Olsztyn: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107 i 109, e-mail: zw.sejmik@wp.pl, tel./faks 89 523-84-01, tel./sms 504 830 584.


Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W