Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Aktualności: Zapraszamy do udziału w XX Festynie Integracyjnym „JESTEŚMY RAZEM”


 

Mam przyjemność poinformować Państwa, że tradycyjnie już, jak co roku, z inicjatywy Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

 

 

12 maja 2018r. w godz. 11.00-14.00

na Starym Mieście w Olsztynie, przy ul. Stare Miasto 4.

(rynek Starego Miasta, Scena Staromiejska)

Odbędzie się

XX  Festyn Integracyjnym „JESTEŚMY RAZEM”

 

Głównym celem imprezy jest przybliżenie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, 
a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę i wypoczynek.

W programie Festynu przewidziane są występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz pokaz medycyny ratunkowej.

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Festynie oraz do zaprezentowania swojej Placówki w formie wystawy prac, ekspozycji dotyczącej działalności statutowej lub występu scenicznego. Z uwagi na specyfikę miejsca realizacji Festynu proszę o zaopatrzenie się, we własnym zakresie, w składane stoliki, krzesła i inne elementy niezbędne do przygotowania stoiska w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Ze względów organizacyjnych, proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Festynie, z podaniem liczby uczestników oraz formy przewidywanej prezentacji (stoisko, wystawa, występ sceniczny itp.).
Z racji ograniczonej liczby miejsc parkingowych, proszę również o informację, jakim środkiem transportu planują Państwo dowieźć uczestników na Festyn (autokar/bus/samochód osobowy). Powyższe informacje proszę przekazać na załączonym formularzu do Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9 pok.14) osobiście, listownie, fax-em na numer 89 535 15 50,  89 523 22 14, lub mailem na adres: jestesmyrazem.wmson@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dot. występów scenicznych, organizator poinformuje indywidualnie o wyborze wykonawców. W sprawie zgłoszeń proszę o kontakt z Panem Sebastianem Grochowskim, pracownikiem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych lub koordynatorem imprezy Martą Jurkian (numery tel. jak wyżej).


Formularz zgłoszeniowy

 

Serdecznie zapraszam Państwa (wraz z rodzinami) do wzięcia udziału w Festynie.

Uprzejmie proszę o upowszechnienie ww. imprezy w środowisku lokalnym oraz zachęcenie wszystkich podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych na Państwa terenie, do uczestnictwa w imprezie.

 

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Milewski

 Prezes WMSON


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W