Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Aktualności ZWRaport końcowy projektu Improving Supported Employment - Next Step


Nr: 2013-1-NO1-LEO04-06251 8, w ramach programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" Leonardo da Vinci, realizowany w latach 2013-2015.

Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) opracowała standardy i modele dobrych praktyk dla zatrudnienia wspomaganego. Każda organizacja partnerska w projekcie Next Step opracowała i przedstawiła przykłady dobrych praktyk opartych na procesie 5 etapów wprowadzonych przez EUSE w swoim kraju.

Celem projektu było określenie jak działa 5 etapowy model ZW po wprowadzeniu go do różnych środowisk na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym. Partnerstwo w ramach projektu miało również na celu określenie, analizę i wymianę doświadczeń dotyczące obecnego stanu modeli w podobnym ujęciu typu zatrudnić-wyszkolić (place-train). 

Główne ustalenia projektu: Rysuje się wyraźna potrzeba badań dotyczących wyzwań w zakresie wdrażania 5 etapowego procesu ZW w różnych krajach europejskich; określenia mocnych i słabych stron 5 etapowego procesu; porównania 5 etapowego procesu ze skalą dobrych praktyk w zakresie metody indywidualnego zatrudnienia i wsparcia (IPS); wprowadzenia istotnych wskaźników oraz przejrzystości modelu IPS do procesu 5 etapów.

Główne ustalenia z analizy studiów przypadków:

1) 5 etapowy proces EUSE jest dobrze znany i używany przez organizacje korzystające z modelu ZW.

2) 5 etapowy proces jest spostrzegany jako przewodni dla realizacji ZW w Europie.

3) 5 etapowy proces posiada brak jasno określonych kryteriów i wskaźników mierzenia jakości ZW, a każda organiz acja może robić prawie wszystko i określać te działania jako ZW.

4) W praktyce główne aktywności opierają się na działaniach przewidzianych dla 2 etapu ZW, co oznacza, że organizacje realizujące ZW skupiają się na działaniach przedzatrudnieniowych niż na tych związanych z miejscem pracy.

5) ZW powstało aby pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą wejść do świata płatnej pracy bez wcześniejszego szkolenia. Podstawą sukcesu ZW jest uczenie danej osoby na miejscu pracy i tego elementu brakuje w niektórych opisywanych przypadkach.

6) Mało uwagi poświęcono problemowi realizacji ZW zgodnie z 5 etapowym procesem w przypadku wsparcia pracodawców oraz sposobu wykorzystania miejsca pracy razem z pracodawcami dla celów uczenia i rozwoju klientów ZW, a także w jaki sposób ZW rozwija proces wsparcia naturalnego oraz wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia. 

Więciej informacji pod podanym adresem internetowym: http://puzw.pl/zatrudnienie-wspomagane-w-europie-i-na-swiecie-najnowsze-doniesienia

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W